2019: een goed jaar voor Onderling Verzekerd

Onderling Verzekerd kijkt terug op een goed jaar. Hoewel de financiële cijfers tot grote tevredenheid leiden, zijn het vooral de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek die ons trots maken. Leden beoordelen Onderling Verzekerd namelijk met maar liefst een 8,5!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) maakten wij daarnaast bekend dat het resultaat fors is verbeterd ten opzichte van een jaar eerder (2018). In verband met corona kon de ALV voor het eerst niet op de gebruikelijke manier doorgaan. In plaats van een bijeenkomst, werd gekozen voor een digitale vergadering die leden via een livestream konden volgen. Henny Smorenburg (voorzitter van de Raad van Commissarissen) en Eric Dolmans (lid van de RvC) presenteerden samen met Harold Eggenkamp (voorzitter Raad van Bestuur) de vergadering vanuit een studio in Heemstede. Leden konden via een chatfunctie vragen stellen. Ook was er geregeld dat zij konden stemmen, zodat er rechtsgeldige besluiten konden worden genomen. Zo besloten de leden het voordelig saldo toe te voegen aan de algemene reserves van Onderling Verzekerd.

Donatie
Ieder jaar steunen wij een maatschappelijk betrokken organisatie uit de regio met een donatie. Dit jaar viel de keuze op Stichting Moestuin de Haar uit Utrecht. Deze stichting is volop bezig de historische moestuin van Kasteel de Haar in Haarzuilens in ere te herstellen en weer in bedrijf te nemen. Mensen kunnen in de moestuin straks groenten zien groeien en ophalen en jong en oud kunnen er ervaren hoe de groenteteelt in zijn werk gaat. Ons klantenteam Advies heeft de stichting inmiddels een cheque van 1000 euro overhandigd.

Reclamecampagne
Onderling Verzekerd staat voor ‘Vertrouwd en Dichtbij’. Dat dit niet alleen een streven, maar ook de werkelijkheid is, bewijzen de cijfers uit het klanttevredenheidsonderzoek. Niet alleen beoordeelden leden ons in het onderzoek met een 8,5, ook kwam er een NPS (Net Promotor Score) van 46 uit. Uitzonderlijke mooie cijfers, waar wij zeer trots op zijn. Met een reclamecampagne rond het thema ‘Beter een goede buur, dan een verre assurantieadviseur’ gaan wij verder aan onze regionale bekendheid werken.