ALV 2023 | Een terugblik

Een vol programma, dat beloofde de agenda voor Algemene Ledenvergadering (ALV) in de Milandhof op 22 mei 2023. En dat was het ook met naast de gebruikelijke presentatie van de jaarcijfers, de donatie en spreker, het afscheid van rvc-lid Jan Jonker en het voorgenomen fusievoorstel met OVM Vinkeveen. De hoge opkomst getuigde van de betrokkenheid van onze leden.

Terugblik

2022 was een stormachtig jaar voor Onderling Verzekerd, met name de drielingstorm in februari zorgde voor een flinke impact op de schadelast. Gelukkig bleef het de rest van het jaar relatief rustig en eindigde het jaar alsnog in de zwarte cijfers. Rvc-lid Eric Dolmans presenteerde de jaarcijfers en gaf uitgebreide toelichting op de plussen en de minnen die in 2022 voorbij zijn gekomen.

Voorgenomen fusie

Het fusievoorstel met OVM Vinkeveen, dat tijdens de ALV aan de leden is voorgelegd, werd met applaus ontvangen. Daarmee is één van de drie stappen genomen om definitief tot fusie over te gaan. Op dinsdag 23 mei was tijdens de ALV van OVM Vinkeveen niet het benodigde aantal leden aanwezig en kon daarom niet tot stemming worden overgegaan. Daarom zal op donderdag 1 juni tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering alsnog over de fusie worden gestemd. Dan is een tweedere meerderheid van de aanwezigen genoeg om tot fusie over te gaan, ongeacht het aantal aanwezigen. De laatste stap ligt bij De Nederlandsche Bank. Na hun akkoord is de fusie een voldongen feit.

Afscheid Jan Jonker

Na ruim 11 jaar treedt Jan Jonker af, hij vervulde de rol van vicevoorzitter in de raad van commissarissen. Voorzitter Henny Smorenburg bedankte hem voor zijn enthousiasme, gedrevenheid en betrokkenheid. Met tientallen jaren ervaring in het verzekeringsvak was Jan van grote toegevoegde waarde binnen de rvc. Vorig jaar traden Leon Kastelein en Jits Berns toe tot de raad. Daarmee is deze momenteel op volle sterkte. Met het oog op het aangekondigde vertrek van Henny Smorenbrug in 2024, gaat de rvc en directie van Onderling Verzekerd na de zomer op zoek naar een nieuwe commissaris.

Donatie

De jaarlijkse donatie ging dit jaar naar Activiteitencentrum Zegveld. Rick Voorend vertelde kort over het beleid en visie van het activiteitencentrum en nam vervolgens dankbaar de cheque ter waarde van € 1.000,- in ontvangst. Het geld zal worden gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe loungeset in de moestuin.

Duurzame energie

Na de pauze nam Bert van Woudenberg van ProfiNRG de gasten mee in de wereld van duurzame (zonne-)energie. Hierbij benadrukte hij dat zonnepanelen uitermate duurzaam en veilig zijn, mits deze met de juiste materialen, op de juiste manier en door de juiste vakmensen worden geïnstalleerd.

Bijzondere giveaway

De ALV werd traditiegetrouw afgesloten met een informele borrel. Bij vertrek werd de gasten een pondje kaas aangeboden, afkomstig van Robs Kaastour. De kaastour is een initiatief van Zegvelder Rob van Hoogdalem, die momenteel op zijn trekker met een tiny house door Nederland trekt. De opbrengst van de verkochte kaas gaat naar Centra voor Leven met en na kanker.