Alle polisvoorwaarden op een rij

Bent u op zoek naar de polisvoorwaarden van een van onze verzekeringen? Alle voorwaarden vindt u hier overzichtelijk bij elkaar. Als u een verzekering bij ons heeft, ziet u op uw polisblad welke polisvoorwaarden voor u gelden.

Algemeen

Onderling Verzekerd Dienstenwijzer

ALG-0123   Algemene Voorwaarden

Woonhuis & Inboedel

SDW-0123  Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid

SDI-0123     Inboedelverzekering Extra Uitgebreid

OWW-0123 Woonhuisverzekering Royaal

OWI-0123    Inboedelverzekering Royaal

OWB-0117   Woonbootverzekering

Motorrijtuigen

PVP-0122     Autoverzekering

MOR-0122   Auto-, motor-, kampeerauto- en motorrijtuigverzekering

BRG-0117     Bromfietsverzekering met kenteken

BRO-0117     Bromfietsverzekering zonder kenteken

OLD-0117     Oldtimerverzekering

Motorrijtuigen aanvullende verzekeringen

VRB-0117     Verhaalsrechtshulpverzekering motorrijtuig

OIO-0117      Ongevallenverzekering voor op- en inzittenden

MRB-0117     Rechtsbijstandsverzekering motorrijtuig

SVI-0117       Schadeverzekering voor op- en inzittenden

VVP-0122     Verkeersschadeverzekering voor particulieren

Vakantie & recreatie

DLR-0121     Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

CAR-0117     Caravanverzekering

FTS-0119      Fietsverzekering

Overige verzekeringen

AVP-0121      Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

PRP-0117      Rechtsbijstandverzekering

GOV-0117     Ongevallenverzekering voor het gezin

Agrarische Gebouwen en Inventaris

AGE-0120     Gebouwenverzekering Extra Uitgebreid

AGEbs-0121  Gebouwenverzekering Brand/Storm

ARO-0120     Inventaris- en Goederenverzekering Extra Uitgebreid

ARObs-0121  Inventaris- en Goederenverzekering Brand/Storm

Levende have

ARU-0112     Rundvee catastrofeverzekering

Agrarische Bedrijfsschade

ABE-0120     Bedrijfsschadeverzekering

IVB-0122      Inductie schadeverzekering Bedrijven

Agrarische Motorrijtuigen

TRA-0121     Tractor- en landbouwwerktuigverzekering

WVA-0117    Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Agrarische Overige verzekeringen

AVL-0121      Aansprakelijkheidsverzekering Agrarisch

RBA-0117     Rechtsbijstandverzekering Agrarisch

MSV-0118     Milieuschadeverzekering

Zakelijk/MKB Gebouwen, Inventaris en Bedrijfsschade

MGE-0120    Gebouwenverzekering MKB

MRO-0120    Inventaris- en goederenverzekering MKB

MBE-0120     Bedrijfsschadeverzekering voor het MKB

Zakelijk/MKB Rechtsbijstand

RBM-0118    Rechtsbijstandverzekering MKB

RBZ-0118     Rechtsbijstandverzekering ZZP

RBV-0118     Rechtsbijstandsverzekering Verenigingen

Zakelijk/MKB Overige verzekeringen

AVB-0121     Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijf

AVJ-0118      Aansprakelijkheidsverzekering Jager

MSV-0118    Milieuschadeverzekering

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme

Clausuleblad terrorismedekking (NHT)

Alle verzekeringskaarten op een rij

Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid

Woonhuisverzekering Royaal

Inboedelverzekering Extra Uitgebreid

Inboedelverzekering Royaal

Doorlopende reisverzekering

Doorlopende annuleringsverzekering

Kortlopende reisverzekering

Kortlopende annuleringsverzekering

Bedrijfsschadeverzekering Agrarisch Bedrijf

Bedrijfsschadeverzekering MKB

Inventaris- en goederenverzekering Agrarisch Bedrijf

Inventaris- en goederenverzekering MKB

Gebouwverzekering Agrarisch Bedrijf

Gebouwverzekering MKB

Algemeen

Statuten Onderling Verzekerd

Dienstverleningsdocument risico’s afdekken

Gedragscode ongewenste omgangsvormen

Klachtenprocedure