Alle polisvoorwaarden op een rij

Bent u op zoek naar de polisvoorwaarden van een van onze verzekeringen? Alle voorwaarden vindt u hier overzichtelijk bij elkaar. Als u een verzekering bij ons heeft, ziet u op uw polisblad welke polisvoorwaarden voor u gelden.

Algemeen

ALG-0119 Algemene Voorwaarden

Onderling Verzekerd Dienstenwijzer

Woonhuis & Inboedel

OWU-0119 Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid

OWR-0119 Woonhuisverzekering Royaal

OWB-0117 Woonbootverzekering

OIU-0119 Inboedelverzekering Extra Uitgebreid

OIR-0119 Inboedelverzekering Royaal

Kostbaarhedenverzekering (KOS-0117)

Motorrijtuigen

Autoverzekering (PVP-0122)

Auto-, motor-, kampeerauto- en motorrijtuigverzekering (MOR-0122)

Bromfietsverzekering met kenteken (BRG-0117)

Bromfietsverzekering zonder kenteken (BRO-0117)

Oldtimerverzekering (OLD-0117)

Motorrijtuigen aanvullende verzekeringen

Verhaalsrechtshulpverzekering motorrijtuig (VRB-0117)

Ongevallenverzekering voor op- en inzittenden (OIO-0117)

Rechtsbijstandsverzekering motorrijtuig (MRB-0117)

Schadeverzekering voor op- en inzittenden (SVI-0117)

Verkeersschadeverzekering voor particulieren (VVP-0122)

Vakantie & recreatie

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering (DLR-0121)

Caravanverzekering (CAR-0117)

Fietsverzekering (FTS-0119)

Overige verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP-0121)

Rechtsbijstandverzekering (PRP-0117)

Ongevallenverzekering voor het gezin (GOV-0117)

Agrarische Gebouwen en Inventaris

AGE-0120 Gebouwenverzekering (Extra Uitgebreid))

AGEBS-0121 Gebouwenverzekering (Brand/Storm)

ARO-0120  Inventaris- en Goederenverzekering (Extra Uitgebreid)

AROBS-0121  Inventaris- en Goederenverzekering (Brand/Storm)

Levende have

ARU-0112 Rundvee catastrofeverzekering

Agrarische Bedrijfsschade

ABE-0120  Bedrijfsschadeverzekering

Inductie schadeverzekering Bedrijven (IVB-0122)

Agrarische Motorrijtuigen

Tractor- en landbouwwerktuigverzekering (TRA-0121)

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WVA-0117)

Agrarische Overige verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering Agrarisch (AVL-0121)

Rechtsbijstandverzekering Agrarisch  (RBA-0117)

Milieuschadeverzekering (MSV-0118)

Zakelijk/MKB Gebouwen, Inventaris en Bedrijfsschade

MGE-0120 Gebouwenverzekering MKB

MRO-0120 Inventaris- en goederen- verzekering MKB

MBE-0120 Bedrijfsschadeverzekering voor het MKB

Zakelijk/MKB Rechtsbijstand

Rechtsbijstandverzekering MKB (RBM-0118)

Rechtsbijstandverzekering ZZP (RBZ-0118)

Rechtsbijstandsverzekering Verenigingen (RBV-0118)

Zakelijk/MKB Overige verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijf (AVB-0121)

Aansprakelijkheidsverzekering Jager (AVJ-0118)

Milieuschadeverzekering (MSV-0118)

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme

Clausuleblad terrorismedekking (NHT)

Alle verzekeringskaarten op een rij

Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid

Woonhuisverzekering Royaal

Inboedelverzekering Extra Uitgebreid

Inboedelverzekering Royaal

Doorlopende reisverzekering

Doorlopende annuleringsverzekering

Kortlopende reisverzekering

Kortlopende annuleringsverzekering

Bedrijfsschadeverzekering Agrarisch Bedrijf

Bedrijfsschadeverzekering MKB

Inventaris- en goederenverzekering Agrarisch Bedrijf

Inventaris- en goederenverzekering MKB

Gebouwverzekering Agrarisch Bedrijf

Gebouwverzekering MKB

Algemeen

Statuten Onderling Verzekerd

Dienstverleningsdocument risico’s afdekken

Gedragscode ongewenste omgangsvormen