Onderling verzekeren is van oudsher sociaal en maatschappelijk. Het principe om gezamenlijk geld in te leggen, waarmee in geval van schade de herbouw uit deze pot kan worden bekostigd is de basis van wat wij doen. Zonder winstoogmerk en onder toeziend oog van onze leden, die aandeel hebben in onze organisatie.

Deze sociale en maatschappelijke betrokkenheid is verweven met onze volledige bedrijfsvoering en gaat verder dan alleen het basisprincipe van onderling verzekeren. Hoe wij dat doen? Dat leest u op deze pagina.

Maatschappelijke betrokkenheid

Als onderlinge verzekeraar willen we graag een sociale impact maken. Daarom nemen wij minimaal één dagdeel per jaar deel aan een maatschappelijke en sociale activiteit onder de naam Onderling met Elkaar. Er worden jaarlijks drie activiteiten georganiseerd waarvoor de collega’s zich kunnen aanmelden. Het gaat altijd om een initiatief of activiteit die gelinkt is aan één van onze leden, de (sport)verenigingen die we sponsoren en/of de regio waarin wij werkzaam zijn.

In 2022 maakten we de (moes)tuin van Thomashuis Zegveld grotendeels zomerklaar en namen we ouderen van Parkhof de Rijnhoven mee naar Moestuin de Haar. Tevens organiseerden we de eerste Onderlinge Opschoondag in Zegveld, waarbij we ruim 10 zakken zwerfvuil van de straten prikten. De Onderlinge Opschoondag keert jaarlijks terug. Voor de overige twee activiteiten wordt elk jaar een nieuw initiatief gezocht om te ondersteunen.

Elk jaar doneren wij een bedrag van € 1000 aan een door leden aangedragen stichting of instelling. De afgelopen jaren ging deze donatie o.a. naar:

  • Johannes Hospitium Vleuten (2022)
  • Stichting Ooievaars Zegveld (2021)
  • Moestuin de Haar (2020)
  • EHBO Vereniging de Meije-Zegveld (2019)
  • Boerderij In de Kijker (2018)
  • Zorgcoöperatie Zegveld Zorgt (2017)
  • Harmonieorkest Vleuten (2016)

Heeft u een suggestie voor deze jaarlijkse donatie? Geef deze dan aan ons door via klant@onderlingverzekerd.nl.

Sponsoren doet bijna elke ondernemer wel. Wij zorgen er echter voor dat het grootste gedeelte van het totale sponsorbedrag naar verenigingen, stichtingen en initiatieven gaat die van grote toegevoegde waarde zijn voor de plaatselijke samenleving en die sponsoring nodig hebben om voort te bestaan.

Sport en bewegen is belangrijk. Voor jong en oud! Daarom sponsoren wij diverse sportverenigingen in ons werkgebied. Zo zijn wij hoofdsponsor van het G-team van PVCV en volleybalvereniging Animo’72 uit Zegveld. Daarnaast sponsoren we de Wandelvierdaagse ’t Gooi en voetbalverenigingen S.V. Siveo’60 en Montfoort S.V. ’19.

Naast deze sportverenigingen ondersteunen we ook tal van (kleinere) verenigingen, plaatselijke evenementen zoals het jaarlijkse kerstdiner van de Oranjestichting Vleuten en jubileumevenementen van lokale verenigingen.

Sinds begin 2022 zijn wij Gouden Partner van Moestuin de Haar, een zelfoogsttuin van 1.5 hectare gelegen op de oude productiegronden van Kasteel de Haar. Het Gouden Partnerschap houdt in dat wij ons voor een periode van minimaal zes jaar hebben verbonden aan de moestuin.

Moestuin de Haar maakt het behoud en herstel van deze bijzondere historische plek mogelijk. Er worden groenten, bloemen, kleinfruit en kruiden verbouwd volgens de principes van de biologische landbouw. Er worden oogstaandelen verkocht aan particulieren, die wekelijks verse groenten en fruit telen voor eigen gebruik. Met de 250 beschikbare oogstaandelen worden meer dan 150 gezinnen in de omgeving van gezonde biologische voeding voorzien.

Het onderhouden van deze mooie plek is een arbeidsintensieve taak en dit doen de tuinders samen met vrijwilligers en de stichting. Naast uitdragen en stimuleren van biologische tuinbouw, verzorgt Moestuin de Haar ook educatie aan basisschoolleerlingen uit de omgeving. Onderling Verzekerd is er trots op om bij te dragen aan de ontwikkeling van deze bijzondere plek met zoveel geschiedenis.

Wij vinden het belangrijk om lokale ondernemers te steunen en werken daarom zoveel mogelijk met hen samen. Zo verzorgt Van Rooijen Grafisch al ons ontwerp- en drukwerk, bestellen we kantoorfruit bij één van onze leden en komen Sint- en Kersttraktaties zoveel mogelijk van de plaatselijke bakker. Daarnaast organiseren we onze bijeenkomsten en evenementen zoveel mogelijk bij ondernemers als de Milandhof, Raadhuis Vleuten en Hofstede De Nieuwe Ham.

Duurzaam ondernemen

Wat maar weinig mensen weten is dat ons kantoor aan in Vleuten het eerste energiebalanskantoor van Nederland is. Dit houdt in dat het energieverbruik gelijk is aan de energieproductie van het pand. Al tijdens de bouw in 2000 werd rekening gehouden met aspecten die vandaag de dag heel vanzelfsprekend zijn, zoals onder andere speciale muur- en dakisolatie, een warmtepomp, gebalanceerd ventilatiesysteem, extra dikke vloermassa en HR++-glas. Ook de vele ramen (natuurlijk licht), lichtsensoren en zonweringen dragen bij aan de energiebalans van het kantoor. Het is dan ook niet voor niks dat dit kantoor het energielabel A++++ heeft, het hoogst haalbare label. En daar zijn we best een beetje trots op.

In het pand in Zegveld  is in 2020 een warmtepomp geïnstalleerd in één gedeelte van het pand. In het andere deel wordt gebruik gemaakt van topkoeling, een duurzaam aircosysteem voor koelen en verwarmen.

De verzekeringsbranche staat bekend om het versturen van stapels papier. En dat is niet geheel onlogisch aangezien de polissen en voorwaarden altijd voorhanden van de klant dienen te zijn.

In 2019 hebben wij om twee belangrijke redenen besloten dat dit anders moest en zijn wij grotendeels overgestapt op digitale communicatie met de klant. De belangrijkste reden hiervoor is het milieu. In deze tijd van klimaatverandering vinden wij het onverantwoord om zoveel papier te gebruiken. Daarnaast besparen we hiermee hoge portokosten. En aangezien wij het geld van onze verzekerden beheren, vinden wij dat niet meer dan logisch.

Ontvangt u nog steeds post van ons en wilt u graag overstappen naar digitale correspondentie? Meldt u zich dan hier aan.

Als verzekeraar beheren wij het ingelegde geld van onze leden. Dat gaat om grote bedragen en wij vinden het heel belangrijk om daar zuinig en verantwoord mee om te gaan. Een deel van het kapitaal wordt belegd met als doel een redelijk rendement te verkrijgen en zo het kapitaal te laten groeien. Niet al het geld (liquide middelen) wordt belegd. Een deel blijft te allen tijde beschikbaar, zodat wij schades altijd kunnen uitkeren.  

Wij beleggen aan de hand van het IMVO Convenant Verzekeraars. Dit betekent dat we bij onze beleggingen rekening houden met maatschappelijke, sociale en ecologische belangen. Deze factoren staan bekend als de ESG-factoren (environment, social, governance). De ESG-factoren zijn uitgewerkt en wij zorgen ervoor dat wij aan deze regels voldoen. Er wordt bijvoorbeeld niet belegd in ondernemingen die mensenrechten of arbeidsrechten schenden, ernstige milieuschade veroorzaken of controversiële wapens produceren.

Om te voldoen aan het IMVO kiest Onderling Verzekerd ervoor om dit samen te doen met een professionele vermogensbeheerder. Sinds enkele jaren is dit ING die een expliciet ESG beleid (www.ING.nl/ESG) voert en beschikt over specialisten op het gebied van duurzaam beleggen om Onderling Verzekerd te helpen om te voldoen aan ESG wet- en regelgeving. Onderling Verzekerd gelooft dat een gezamenlijke aanpak efficiënter is en tot meer resultaat leidt dan zelfstandig ESG-beleid uit te voeren.

Op de website van ING leest u meer over wat duurzaam beleggen inhoudt en hoe ING duurzaamheid integreert in het beleggingsproces.