Fusie met OVM Vinkeveen

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering op 22 mei jl. hebben de leden voor een fusie met OVM Vinkeveen gestemd. Ook de leden van Vinkeveen hebben tijdens een Bijzondere ALV ingestemd met de voorgenomen fusie. De Nederlandse Bank heeft inmiddels goedkeuring gegeven voor de portefeuilleoverdracht op grond van de fusie. De fusie is per 28 juni 2023 van kracht.

De fusie biedt ons de mogelijkheid om onze marktpositie te versterken. Daarnaast verwachten wij dat dankzij de fusie de kwaliteit en efficiency van onze dienstverlening verbeteren en de toezichtkosten verminderen.

Wij vertrouwen erop met de fusie een nog sterkere organisatie neer te zetten, waarbij persoonlijk contact, deskundig advies en een hoge klanttevredenheid uiteraard hoog in het vaandel zullen blijven staan.

Wat betekent dit voor u?

Naam ongewijzigd

Na de fusie blijven wij verder gaan onder de naam Onderling Verzekerd.

Kantoor Vinkeveen

Ons uitgangspunt is dat het kantoor in Vinkeveen behouden blijft. Alle klanten van Onderling Verzekerd kunnen na de voorgenomen fusie ook terecht in Vinkeveen.

Uw verzekeringen

Uw verzekeringen (polissen) blijven ongewijzigd.