Inboedelwaardemeter

Bereken zelf de waarde van uw inboedel

De inboedelwaardemeter is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de globale waarde van een inboedel vast te stellen. Het puntensysteem van deze meter is gebaseerd op uitkomsten van een onderzoek naar de waarde van de inboedel van een groot aantal huishoudens in Nederland. Door middel van dit puntensysteem kan een vrij nauwkeurige indicatie van de waarde van uw inboedel worden vastgesteld. Uitzondering: als het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner hoger is dan € 4.850,- en/of de oppervlakte van uw woning groter is dan 300 m², dan kunt u deze inboedelwaardemeter niet gebruiken. Neem in dat geval contact met ons op.

Onderstaande berekening van de inboedelwaarde is verdeeld in 2 stappen. Vul eerst de vragen onder Stap 1 in en ga vervolgens naar Stap 2. Vul ook deze vragen in en verstuur uw berekening van uw inboedelwaarde direct naar ons. Let op: door het invullen van deze inboedelwaardemeter bent u niet automatisch verzekerd.

Stap 1

1. Leeftijd hoofdkostwinner


 
2. Samenstelling huishouden
 
3. Netto maandinkomen hoofdkostwinner


 
4. Oppervlakte woning


 

Ga naar stap 2

Rekenoverzicht

Leeftijd kostwinner  
Samenstelling huishouden  
Netto maandinkomen hoofdkostwinner  
Oppervlakte woning +
Aantal punten totaal 0  
Vermenigvuldigingsfactor € 1293 x
Subtotaal inboedelwaarde € 0  
Bijtellingen € 0 +
Waarde inboedel € 0