Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. Wij hanteren een klachtenprocedure voor een zorgvuldige afhandeling van klachten.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). In het uiterste geval kunt u zich  tot de burgelijk rechter wenden.

Het klachtenreglement van onze maatschappij ligt ter inzage op ons kantoor. Ons aansluitnummer bij een Kifid is: 200.000506.

kifid_logo