Verzekeringskaarten

Omdat polisvoorwaarden documenten met een juridische inhoud zijn, is de inhoud ervan niet voor iedereen even begrijpelijk. Daarom heeft Onderling Verzekerd verzekeringskaarten gemaakt. In die kaarten maken we informatie over verzekeringen duidelijker, overzichtelijker en begrijpelijker. We gebruiken herkenbare iconen en korte begrijpelijke teksten om duidelijk te maken waar een verzekering voor bedoeld is en wat wel en niet verzekerd is.

Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe de verzekeringskaarten moeten zijn opgesteld en welke informatie die moeten bevatten. De verzekeringskaarten van Onderling Verzekerd voldoen aan die regels. Verzekeringskaarten zijn er nog niet van al onze producten.

Omdat verzekeringskaarten juridisch niet dezelfde waarde hebben als polisvoorwaarden, zijn de kaarten uitsluitend informatief. U kunt aan de inhoud ervan dan ook geen rechten ontlenen.

Verzekeringskaarten downloaden