Ambassadeursactie

Onze leden weten als geen ander wat wij als verzekeraar en financieel adviseur kunnen betekenen. Het is niet voor niks dat Onderling Verzekerd door haar klanten wordt gewaardeerd met maar liefst een 8,5. Een cijfer dat in de verzekeringsbranche zelden voorkomt. Gelukkig vertellen onze leden dit ook graag aan hun vrienden en familie. En dat belonen wij natuurlijk! Met een dinercheque of Kluscadeau ter waarde van € 50,- voor een nieuw aangebracht lid. Meedoen is zo eenvoudig als het klinkt. Vanzelfsprekend is er een aantal voorwaarden van toepassing op deze actie. Deze kunt u hieronder teruglezen.

Algemeen

 • Alle “kandidaat’ verzekeringsnemers die aan deze actie deelnemen, zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
 • Onderling Verzekerd is te allen tijde gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de actie te staken, te wijzigen of aan te passen.
 • U bent lid als u minimaal één brandverzekering bij ons heeft, zoals een inboedel- en/of een opstalverzekering.

De actie

 • De minimale jaarpremie van zowel het bestaande als het nieuwe lid bedraagt € 50,- exclusief assurantiebelasting.
 • De cadeaubon wordt aan het bestaande lid verstuurd binnen twee weken nadat de polis voor het nieuwe lid is opgemaakt.
 • Er is geen limiet aan het aantal keren dat een bestaand lid wenst deel te nemen aan deze actie.
 • De keuze voor een dinerbon of Kluscadeau kan worden doorgegeven via klant@onderlingverzekerd.nl.
 • Het nieuwe lid sluit een contract voor minimaal één jaar.
 • Voor in het verleden aangebrachte leden wordt geen cadeaubon verstrekt.

Uitsluitingen

 • Personeel van Onderling Verzekerd en aan haar gelieerde bedrijven alsmede hun huisgenoten zijn van deelname aan deze actie uitgesloten.
 • Klachten omtrent deze actievoorwaarden en deze actie kunnen worden gemaild naar directie@onderlingverzekerd.nl. Wij zullen ons naar haar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.