Onderling Verzekerd zoekt een nieuwe collega!

Uitdagende functie in de verzekeringswereld: word jij onze nieuwe Manager Financiën en operationele zaken?

Wie zijn wij?

Onderling Verzekerd is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen de Onderlinge Verzekerings Maatschappij ‘Zegveld en Omstreken’ U.A. en de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Haarrijn U.A. en heeft vestigingen in Vleuten en Zegveld. Onderling Verzekerd onderscheidt zich van andere verzekeringsmaatschappijen door de volgende kenmerken:

 • Onderling Verzekerd is een regionaal werkende onderlinge verzekeringsmaatschappij.
 • Voor brand- en aanverwante verzekeringen is Onderling Verzekerd een zelfstandige verzekeringsmaatschappij; schade en premie zijn voor eigen rekening.
 • Onderling Verzekerd werkt zonder winstoogmerk.
 • De werkwijze van Onderling Verzekerd is persoonlijk en dichtbij.
 • Onderling Verzekerd bemiddelt, op een onafhankelijke wijze, voor een aantal gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen in producten die Onderling Verzekerd zelf niet voert. Op deze wijze kan een compleet pakket van benodigde verzekeringen worden samengesteld. Onderling Verzekerd wil de doelstelling ‘het op persoonlijke wijze aanbieden van door leden gewenste kwaliteitsproducten tegen een zo laag mogelijke premie’ graag waarmaken. Dat doet zij via persoonlijk contact met een eerlijke dienstverlening en een coulante schaderegeling.
 • Kwaliteitsproducten met een zo laag mogelijke premie worden verkregen door een constante vergelijking van premie en voorwaarden van verschillende maatschappijen. De beste oplossing daaruit wordt aan de leden geadviseerd.

Doel van de functie

 • Zorgdragen voor een gezonde financiële huishouding.
 • Zorgdragen voor een goed georganiseerde backoffice (schade/polisadministratie/risicobeheer/IT).
 • Ondersteuning/input leveren aan de raad van bestuur op het gebied van  de missie, visie en strategie van Onderling Verzekerd en input geven voor het bepalen van de strategische doelstellingen en beheersen van de daarmee samenhangende risico’s.
 • Het op basis van de strategische doelstellingen input geven voor het opstellen van een meerjarenbeleidsplan met bijbehorende meerjarenbegroting.
 • Inhoudelijk verantwoordelijk voor financieel jaarverslag en jaarrekening en het waarborgen van een integere en beheerste bedrijfsvoering.
 • Het uitdragen van de missie en visie van Onderling Verzekerd binnen en buiten de eigen organisatie.
 • Kaders stellen waardoor er sprake is van een efficiënt en effectief functionerende backoffice organisatie.

Kerntaken

Kerntaak is het zorgen voor de dagelijkse gang van zaken van Onderling Verzekerd. Dit omvat onder meer de volgende taken:

 • Leidinggeven aan medewerkers.
 • Tevens operationeel meewerkend.
 • Ondersteuning bieden voor meerjarenbeleidsplan en jaarplannen.
 • Verantwoordelijk voor financiële administratie, o.a. inhoud jaarrekening en jaarverslag.
 • Periodiek opstellen, verbeteren, beheren en behandelen/bespreken van rapportages van staf,  afdelingshoofden en sleutelfuncties.
 • Borgen van bedrijfscultuur en klant- en medewerkerstevredenheid.
 • Overleg voeren met de raad van commissarissen en zijn commissies.
 • Sleutelfunctionaris voor interne audit

Wie ben jij
De manager moet een persoon zijn met een goede reputatie, een professionele instelling, een brede maatschappelijke belangstelling en relevante ervaring. Hij/zij heeft een werk- en denkniveau op minimaal HBO-niveau, aangevuld met diverse relevante cursussen en trainingen en een brede maatschappelijke belangstelling.

De volgende algemene criteria gelden voor benoembaarheid:

 • Affiniteit met financiële dienstverlening.
 • Heeft minimaal een HBO werk- en denkniveau (o.a. op gebied van financiële kennis).
 • Affiniteit met ICT-tooling.
 • Affiniteit met tooling in het kader van het opstellen van rapportages (o.a. Excel).
 • De manager heeft een open oog voor (regionale) maatschappelijke, economische, politieke en andere ontwikkelingen die voor Onderling Verzekerd van belang zijn, en is in staat om deze te evalueren.
 • De beschikbaarheid van de manager is passend voor een goede vervulling van zijn taak. Onder passend wordt verstaan dat de manager ten minste vier dagen in de week beschikbaar is.

Wat zijn je kerncompetenties
De manager beschikt vooral over de volgende competenties:

 • Authenticiteit
 • Besluitvaardigheid
 • Communicatief
 • Klant- en kwaliteitsgericht
 • Leiderschap
 • Omgevingssensitiviteit
 • Onderhandelingsvaardigheid
 • Samenwerkingsvermogen
 • Innovatief
 • Proactief

Portefeuille manager
Sleutelfunctionaris voor interne audit  en daarnaast specifiek verantwoordelijk voor de afdelingen financiën, polisadministratie, IT, risicobeheer/acceptatie, samenwerking derde partijen en schade.

Aard van de functie naar tijdsbesteding
Maximaal 90% fte.

Meer informatie
Neem contact op met Harold Eggenkamp op (030) 677 16 96 of (06) 51 12 55 41 voor vragen en meer informatie. Enthousiast over de functie? Schrijf een verrassende en enthousiaste mail naar harold@onderlingverzekerd.nl.

Werving- en selectiebureaus hoeven niet te reageren.