Hoe worden wij beloond

Wij ontvangen van de verzekeraars waar wij mee samenwerken een vergoeding (beloning) voor onze bemiddeling, het onderhoud en het beheer van uw verzekeringen.

Onze beloning op basis van premie brandverzekering

Als u een brandverzekering heeft bij onze maatschappij, dan betaalt u daarvoor een premie. Deze premie wordt door ons gebruikt voor het betalen van de schade, herverzekeringspremie en gemaakte kosten. Onze relaties met een brandverzekering zijn lid van en kunnen terecht bij Onderling Verzekerd.

Onze beloning op basis van provisie

Als wij voor u een verzekering onderbrengen bij een andere verzekeringsmaatschappij, dan ontvangen wij een kostenvergoeding (provisie). Deze vergoeding is bij verzekeringen onderdeel van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd, waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, dan informeren wij u schriftelijk vooraf.

Onze beloning voor complexe producten

Voor zogenaamde complexe producten ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij geen beloning  voor het adviseren en bemiddelen. U moet dan denken aan uitvaartverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. U betaalt dus een netto premie voor uw verzekering, waarbij wij de advies-, bemiddelings- en onderhoudskosten apart in rekening brengen.