Kwaliteit en Toezicht

Ons kantoor heeft als verzekeringstussenpersoon een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen en betekent dat we voldoen aan de betreffende wettelijke kwaliteitseisen. Verder zijn we in het bezit van de vereiste en relevante diploma’s. Onze adviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie. Ook zijn wij in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid.

Registratie

Ons kantoor heeft een registratie bij de Autoriteit Financiële Markten en bij De Nederlandsche Bank.

Inschrijfnummer AFM             12044528
Inschrijfnummer DNB              W 1868

Logo AFM