Wie zijn wij

Wij zijn een onderlinge verzekeringsmaatschappij gevestigd te Vleuten en Zegveld (opgericht in 1908).

Onderling verzekeren betekent samen op een verantwoorde manier de risico’s dragen, maar ook samen delen in de winst.

Ons devies is: werken op basis van kostprijs zonder winstoogmerk!

Met een zeer solide herverzekeraar en uiteraard toezicht door de overheid is ‘onderling’ verzekeren een prima methode om onze leden/verzekerden de nodige financiële zekerheid te geven. Voor alles wat te maken heeft met wonen en leven kunt u terecht bij Onderling Verzekerd!

De verenigingsstructuur zorgt ervoor dat de verzekerden rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op de maatschappij.

Onderling Verzekerd verzekert op eigen polis de risico’s van brand, storm, uitgebreide gevaren en glas. Voor de overige verzekeringen (varia, zorg, et cetera) zijn wij bemiddelaar voor de meeste in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen.

Onderling Verzekerd heeft als doel op klantgerichte wijze goede verzekeringsproducten en ondersteunende diensten te bieden. Onderling Verzekerd wil bovendien dat klanten ervaren dat zij persoonlijke aandacht krijgen en zich op hun gemak voelen. Zij doet dat op onderscheidende wijze in de agrarische markt, het Midden- en Kleinbedrijf en in de particuliere markt  o.a. in de sector ‘rietgedekte’ woningen. Haar motto luidt: dichtbij en vertrouwd.