Dichtbij & Vertrouwd. Onderling Verzekerd regelt uw particuliere verzekeringen voor u.

Onderling Verzekerd is al sinds jaar en dag een vertrouwd adres voor al uw particuliere verzekeringen. Ons devies is: werken op basis van kostprijs zonder winstoogmerk! Met een zeer solide herverzekeraar en uiteraard toezicht door de overheid is ‘Onderling verzekeren’ een prima methode om onze leden/verzekerden de nodige financiële zekerheid te verschaffen. Voor alles wat te maken heeft met wonen en leven kunt u terecht bij Onderling Verzekerd. Wij verzekeren op eigen polis de risico’s van brand, storm, uitgebreide gevaren en glas. Voor de overige verzekeringen (varia en transport) zijn wij bemiddelaar voor de meeste in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor bent u verzekerd van een objectief advies. De Onderlinge stelt zich ten doel om op klantgerichte wijze goede verzekeringsproducten en ondersteunende diensten aan te bieden.