Uw Aansprakelijkheidsverzekering

Met de Aansprakelijkheidsverzekering Particulier verzekert u zich tegen schade aan spullen, gebouwen of dieren van anderen. Of schade aan personen. U stoot bijvoorbeeld per ongeluk de glazen kast van vrienden kapot. Of uw kind schiet een bal door de ruit van de buren. Bent u of zijn uw gezinsleden aansprakelijk voor de schade? In veel gevallen betalen wij voor u de schadevergoeding.

Goed om te weten: u kunt uw hele gezin meeverzekeren. Bijna alle mensen en dieren onder uw dak zijn dan verzekerd. Veroorzaken zij schade, dan vergoeden wij dat.

U stoot per ongeluk de glazen kast van vrienden kapot. Of uw kind schiet een bal door de ruit van de buren. Wij regelen en betalen die schade voor u. De schade die u per ongeluk veroorzaakt aan spullen, gebouwen van anderen. En: u bent ook verzekerd voor de gevolgen van die schade. Bijvoorbeeld als er vervangend vervoer nodig is. Wij vergoeden dan de kosten. Zelfs als een dakpan van uw huis zomaar op andermans auto valt, dan kunt u op ons rekenen. Een zorg minder.

Schade aan andermans spullen is vervelend. Maar u -of uw huisdier- kunt onbedoeld ook iemand verwonden. Die schade vergoeden wij ook, net als de eventuele gevolgen. Als de ander vanwege zijn verwondingen inkomen misloopt, bijvoorbeeld.

Heeft u schade bij een ander veroorzaakt? Dan laten we zo snel mogelijk weten hoeveel we kunnen vergoeden. Of betalen we geen schadevergoeding? Dan laten we het verzoek altijd door twee schadebehandelaars beoordelen. Zo kunnen ze van elkaar controleren of het besluit over de vergoeding zorgvuldig, redelijk en goed onderbouwd is.

Heeft u een vraag over de schadevergoeding? Is iets niet duidelijk? Of bent u het niet eens met onze beslissing? Neem gerust contact met ons op. We leggen onze beslissing graag persoonlijk aan u uit.

Sluit u meer verzekeringen bij ons af? Dan bieden wij u een aantrekkelijke ‘pakketkorting’. Wilt u weten hoe hoog uw premie wordt? Onderling Verzekerd rekent het graag voor u uit.

In uw Aansprakelijkheidsverzekering

In onderstaande tabel kunt u eenvoudig de inhoud van de Aansprakelijkheidsverzekering zien.

Aansprake-lijkheids-verzekering
Schade aan spullen(of dieren) van anderen ja
Verlies van spullen (of dieren) van anderenja
Schade aan gebouwen van anderenja
Schade aan anderen door gebouwen van u (een vallende dakpan bijvoorbeeld) ja
Schade aan anderen door uw huisdierja
Schade aan uw eigen spullen of gebouwennee
Schade of letsel aan anderen tijdens vrijwilligerswerk of vriendendienstja
Schade of letsel aan anderen terwijl u meerijdt met iemand andersja
Schade of letsel aan anderen terwijl u werkt,autorijdt, vaart of vliegtnee
Letsel door u, bij anderen ja
Letsel door gebouwen van u, bij anderenja
Letsel door huisdieren van u, bij anderenja
Letsel bij u zelfnee