Wat kunt u van ons verwachten?

Zodra een schade is gemeld, nemen onze schadebehandelaars deze in behandeling.

 • Zij begeleiden en adviseren u in het traject, zodat u weet waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten.
 • Zij inventariseren de schadeclaim aan de hand van de door u aangeleverde informatie en documenten.
 • Soms is het nodig een expert in te schakelen om objectief de schade vast te stellen. Verderop staat uitgelegd wat een schade-expert precies wel en niet doet.
 • Tenslotte zorgen de schadebehandelaars ervoor dat de verdere afhandeling zo goed mogelijk verloopt en:
  – de uitbetaling van een (gedeeltelijke) schadevergoeding wordt verzorgd, of
  – laten zij weten waarom de schade niet gedekt is door uw verzekering.

Met de volgende tips kunt u zelf bijdragen aan een spoedige behandeling van uw schade.

 • Lever benodigde informatie en documenten aan. Uw schadebehandelaar kan u om de volgende zaken vragen:
  – Oorzaak van de schade. Het ontstaan ervan is doorslaggevend voor de eventuele dekking.
  – Foto’s van de schade
  – Kopie van politie-aangifte
  – Offertes herstel
  – Herstelfacturen
  – Aankoopbewijs
 • Bewaar alles wat beschadigd is. Dit kan dienen als bewijs.

Bij complexere schades kan het nodig zijn een onafhankelijk expert in te schakelen. De schade-expert wordt dan door de schadebehandelaar van Onderling Verzekerd ingeschakeld.

 • De expert maakt een afspraak om bij u langs te komen.
 • Hij stelt de schade vast en beoordeelt deze.
 • Hij geeft advies aan u over de te nemen maatregelen
 • Hij brengt verslag uit aan ons
 • Aan de hand van dit verslag handelt de schadebehandelaar de schade verder met u af.
 • De schade-expert stapt er dan weer tussenuit.

Belangrijk om te weten: de expert bepaalt NIET of een schade wordt vergoed of wat de hoogte van een vergoeding zal zijn.

Wilt u een eigen expert inzetten? Dat noemen we contra-expertise. Ook dat is mogelijk, maar bespreek dit altijd even met de schadebehandelaar.

Waar kunt u op rekenen als u ons belt?
Wij staan u graag te woord en proberen ervoor te zorgen dat u snel een van onze medewerkers aan de lijn krijgt. We streven ernaar u binnen 5 minuten te helpen.
Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid om alle soorten vragen te beantwoorden. Als een medewerker u niet direct kan helpen, zorgt hij of zij ervoor dat u in contact wordt gebracht met iemand die dit wel kan.
Wij helpen u graag met al uw vragen.

Waar kunt op rekenen als u online of per e-mail een schade meldt? 
U ontvangt altijd direct een ontvangstbevestiging van uw melding.
Uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van uw schademelding ontvangt u van ons een inhoudelijk bericht.
Dit  kan zijn een
– uitkeringsbericht,
– afwijzingsbericht,
– verzoek voor aanvullende informatie,
– informatie over de vervolgprocedure.

Ook buiten kantooruren kunt u op ons rekenen
Ook als ons kantoor gesloten is, zijn we telefonisch voor u bereikbaar voor spoedeisende zaken op 030 820 10 22. Alles wat direct noodzakelijk is zullen wij in gang zetten. Op de eerstvolgende werkdag zullen onze medewerkers uw schademelding verder in behandeling nemen.