Veel gestelde vragen over uw (brand)verzekering

Ieder jaar verlengen wij uw (brand)verzekering. Zo heeft u altijd dekking. De meest gestelde vragen over de verlenging hebben wij voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet tussen of wordt uw vraag niet voldoende beantwoord? Neem dan contact met ons op.

Veel gestelde vragen

Door onder andere inflatie, stijgende (her)bouwkosten en energiekosten worden elk jaar de verzekerde bedragen aangepast. Dat wordt indexatie genoemd. Op die manier bent u altijd voor het juiste bedrag verzekerd. De laatste tijd kunt u er in het nieuws niet omheen; dit jaar is de inflatie hoog en zijn de prijsstijgingen ingrijpender dan voorgaande jaren. Dit ziet u terug in de geïndexeerde, ofwel bijgestelde premie. Hierin volgt Onderling Verzekerd de berekende indexcijfers van het Verbond van Verzekeraars en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), welke aan alle verzekeraars worden geadviseerd. Uw premie is daardoor misschien hoger dan u had verwacht.

De brandverzekering is de verzekering waarop uw woonhuis en inboedel of uw gebouwen en inventaris verzekerd zijn.

Voor de meeste particuliere brandverzekeringen is een extra uitgebreide dekking standaard. Dit betekent naast een dekking voor schade door brand, ook dekking voor bijvoorbeeld storm, inbraak- en waterschade. Op uw polis vindt u de dekking van uw verzekering. Voor agrarische gebouwen geldt veelal alleen een brand- en stormdekking.

Voor particulieren is er nog een variant: de Royaalverzekering. Deze verzekering heeft een zeer uitgebreide dekking. Alle gebeurtenissen zijn gedekt, behalve wanneer zij specifiek zijn uitgesloten.

Van een aantal verzekeringen zijn de polisvoorwaarden gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen vindt u hieronder per verzekering.

Algemene voorwaarden (ALG-0123)
 • ALG-0119 wordt ALG-0123
 • Wij informeren u minimaal 1 maand van tevoren als we een wijziging willen doorvoeren.
 • Wij mogen uw verzekering nu ook beëindigen als een andere partij een schade meldt op uw verzekering (u werkt bijvoorbeeld niet mee aan de schade-afwikkeling bij een aansprakelijkheidsschade die door een benadeelde wordt gemeld)
Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid (SDW-0123)
 • OWU-0119 wordt SDW-0123
 • De dekking “overstroming” is uitgebreid en het begrip “Primaire Waterkeringen” is opgenomen.
 • Niet zichtbare schade aan zonnepanelen zoals zeer kleine haarscheurtjes valt niet onder de verzekeringsdekking.
 • Zonweringen en antennes zijn begrepen onder de opstalverzekeringen en niet meer onder de inboedelverzekeringen.
 • De gevolgen voor het niet doorgeven van wijzigingen zijn duidelijker omschreven.
 • Vrijstaande bijgebouwen met een oppervlakte van meer dan 25m2 zijn alleen verzekerd als deze vermeld staan op de polis.
 • Voor zonnepanelen, zwembaden, bruggen, en hekwerken en omheiningen rondom de (sier)tuin, geldt dat deze alleen verzekerd zijn als dat op uw polis staat of al meegenomen zijn in de totale verzekerde waarde.
 • Planten- en broeikassen zijn niet verzekerd.
 • Bij de dekking waterschade is nu duidelijker omschreven wat er wel en niet verzekerd is als het gaat om het dak en afvoerpijpen.
Woonhuisverzekering Royaal (OWW-0123)
 • OWR-0119 wordt OWW-0123
 • De dekking “overstroming” is uitgebreid en het begrip “Primaire Waterkeringen” is opgenomen.
 • Niet zichtbare schade aan zonnepanelen zoals zeer kleine haarscheurtjes valt niet onder de verzekeringsdekking.
 • Zonweringen en antennes zijn begrepen onder de opstalverzekeringen en niet meer onder de inboedelverzekeringen.
 • De gevolgen voor het niet doorgeven van wijzigingen zijn duidelijker omschreven.
 • Vrijstaande bijgebouwen met een oppervlakte van meer dan 25m2 zijn alleen verzekerd als deze vermeld staan op de polis.
 • Voor zonnepanelen, zwembaden, bruggen, en hekwerken en omheiningen rondom de (sier)tuin, geldt dat deze alleen verzekerd zijn als deze uw polis staan of al meegenomen zijn in de totale verzekerde waarde.
 • Planten- en broeikassen zijn niet verzekerd.
 • Bij de dekking waterschade is nu duidelijker omschreven wat er wel en niet verzekerd is als het gaat om het dak en afvoerpijpen.
Inboedelverzekering Extra Uitgebreid
 • OIU-0119 wordt SDI-0123
 • De dekking “overstroming” is uitgebreid en het begrip “Primaire Waterkeringen” is opgenomen.
 • Niet zichtbare schade aan zonnepanelen zoals zeer kleine haarscheurtjes valt niet onder de verzekeringsdekking.
 • Zonweringen, zonnepanelen en antennes zijn begrepen onder de opstalverzekeringen en niet onder de inboedelverzekeringen (indien u huurder bent is dat mee te verzekeren als huurdersbelang).
 • De gevolgen voor het niet doorgeven van wijzigingen zijn duidelijker omschreven.
Inboedelverzekering Royaal
 • OIR-0119 wordt OWI-0123 De dekking “overstroming” is uitgebreid en het begrip “Primaire Waterkeringen” is opgenomen.
 • Niet zichtbare schade aan zonnepanelen zoals zeer kleine haarscheurtjes valt niet onder de verzekeringsdekking.
 • Zonweringen, zonnepanelen en antennes zijn begrepen onder de opstalverzekeringen en niet onder de inboedelverzekeringen (indien u huurder bent is dat mee te verzekeren als huurdersbelang).
 • De gevolgen voor het niet doorgeven van wijzigingen zijn duidelijker omschreven.
Doorlopende reisverzekering
 • DLR-0121 wordt DLR-0123
 • Alle navigatiesystemen zijn niet onder de verzekeringsdekking begrepen.
 • Vraag 20 geeft aan bij welke omstandigheden u geen annuleringsdekking heeft. De tekst is uitgebreid met “Maar blijkt u of een familielid in de eerste of tweede graad een ernstige ziekte of aandoening te hebben? Dan maken we een uitzondering voor u. Dat doen we als de aandoening of ziekte niet voorkwam of geen klachten gaf in de drie maanden voordat u de dekking afsloot. Tevens maken wij een uitzondering wanneer u of een familielid in de eerste of tweede graad een ernstig ongeval krijgt of onverwachts overlijdt.”

De premie van een woonhuis- of gebouwenverzekering is gebaseerd op de herbouwwaarde, oftewel het geld dat u nodig heeft om uw woonhuis of gebouw in dezelfde staat opnieuw op te bouwen volgens de huidige bouweisen. In de bouw en veel andere sectoren is al een tijdje sprake van een tekort aan allerlei materialen. Gevolg is dat de prijzen van die materialen flink stijgen. Ook de kosten voor arbeid stijgen vanwege de krapte in de arbeidsmarkt. Daarbovenop zijn zoals bekend ook de energie- en brandstofprijzen gestegen. Door deze stijgingen stijgt ook de herbouwwaarde van uw woning of gebouw. En daarom is het nodig om de verzekerde bedragen elk jaar aan te passen. Dat heeft ook gevolgen voor uw premie.

Indexatie betekent dat ieder jaar het bedrag waar u voor verzekerd bent wordt aangepast. Hiermee wordt  voorkomen dat u door de jaren heen onderverzekerd raakt. Dat kan gebeuren door stijging van de bouwprijzen, arbeid en materialen, zoals uitgelegd bij de vraag “Zijn de verzekerde bedragen en premie gewijzigd?”.

Indexatie betekent dat de verzekerde bedragen jaarlijks automatisch worden aangepast. En daarmee ook de premie. De aanpassing wordt gedaan door middel van de berekende indexcijfers van het Verbond van Verzekeraars en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  De indexatie geldt ook voor de waarde van uw inboedel. Vanwege de hoge inflatie en prijsverhogingen voor herbouw- en herstelmaterialen is de indexatie dit jaar een stuk hoger dan voorgaande jaren.

Indexcijfers 2023:
11,1% voor woningen
17,0% voor inboedel
10,5% voor zonnepanelen
9,6% voor moderne agrarische gebouwen
9,6% voor traditionele agrarische gebouwen
6,3% voor functionele inrichting agrarische gebouwen
10,8% voor overige gebouwen

Nee, al voelt u dat misschien wel zo in uw portemonnee, uw premie gaat daardoor omhoog. De jaarlijkse indexatie is noodzakelijk om toekomstige schade te kunnen blijven vergoeden. Door de inflatie, schaarste van producten en bouwmaterialen en hogere energie- en transportkosten, verhogen namelijk de kosten om schades te herstellen of te herbouwen.

Een premieverhoging wordt gelukkig zelden doorgevoerd bij Onderling Verzekerd. Omdat wij geen winstoogmerk hebben zal dit alleen nodig zijn als er over een langere periode meer schades worden gemeld, de hoogte van schadebedragen of de herverzekeringspremies structureel toenemen.

U kunt de premie in termijnen betalen. De jaarnota zal wel worden geïncasseerd, maar de teveel betaalde premie wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk aan u terugbetaald. U kunt een mail sturen naar klant@onderlingverzekerd.nl of klik hier.

De premie incasseren wij in de eerste week van januari.

U kunt aan ons het juiste IBAN rekeningnummer doorgeven door een mail te sturen naar klant@onderlingverzekerd.nl of klik hier.

Heeft u in november of december een wijziging gedaan van uw verzekering. Dan kan het zijn dat deze wijziging nog niet is verwerkt in de nota. U ontvangt zo spoedig mogelijk de gewijzigde polis. De ontvangen nota kunt u gewoon betalen, want bij de gewijzigde polis sturen wij u een aanvullende nota of creditnota voor eventueel te veel betaalde premie.

De voorwaarden van uw brandverzekering, zoals woonhuis-, opstal-, inboedel- en inventarisverzekering en verzekeringen van de SOM kunt u bekijken bij “Downloads” op onze website. Hier vind u alle voorwaarden terug. Op uw polisblad van uw brandverzekering is ook een link aanwezig.  Deze link opent direct de juiste polisvoorwaarden. Verzekeringen die bij een andere maatschappij zijn ondergebracht, kunt u bij ons opvragen.

Op de pagina Mijn Onderlinge vindt u alle informatie over Mijn Onderlinge en veel gestelde vragen. Ook kunt u via deze link inloggen op uw persoonlijke Mijn Onderlinge omgeving om uw polissen in te zien.

Bij het afsluiten van uw (brand)verzekering is een inboedelwaardemeter en/of herbouwwaardemeter ingevuld. Aan de hand daarvan is de verzekerde waarde en uw premie bepaald. De jaarlijkse indexatie voorkomt onderverzekering, maar houdt geen rekening met grote wijzigingen aan uw gebouw of woonhuis. Aanpassingen zoals een verbouwing of aanbouw en het bouwen van een nieuwe schuur of loods hebben gevolgen voor de herbouwwaarde. Breng ons daarom altijd op de hoogte van dergelijke wijzigingen. Dan kijken we of deze invloed hebben op de herbouwwaarde en op uw premie.

Twijfelt u? Neem dan contact met ons op, dan helpen we u graag verder.

Wijzigingen geeft u gemakkelijk door via onze website.

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan met ingang van de eerste dag van de volgende maand. Wij hopen natuurlijk dat wij u van dienst mogen blijven met ons kwalitatieve verzekeringsaanbod, persoonlijke advies en uitstekende schadeafhandeling.
Een opzegging moet schriftelijk gebeuren. Dit kan via een e-mail aan klant@onderlingverzekerd.nl of per brief. Zie voor de adresgegevens onze contactpagina.