Veel gestelde vragen over de verlenging van uw (brand)verzekering

Ieder jaar verlengen wij uw (brand)verzekering. Zo heeft u altijd dekking. De meest gestelde vragen over de verlenging hebben wij voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet tussen of wordt uw vraag niet voldoende beantwoord? Neem dan contact met ons op.

Veel gestelde vragen

De brandverzekering is een verzekering waarop uw woonhuis en inboedel of uw gebouwen en inventaris verzekerd zijn.

Voor de meeste particuliere brandverzekeringen is een extra uitgebreide dekking standaard. Dit betekent naast een dekking voor schade door brand, ook dekking voor bijvoorbeeld storm, inbraak- en waterschade. Op uw polis vindt u de dekking van uw verzekering. Voor agrarische gebouwen geldt veelal alleen een brand- en stormdekking.

Voor particulieren is er een variant: de Royaalverzekering. Deze verzekering heeft een zeer uitgebreide dekking. Alle gebeurtenissen zijn gedekt, behalve wanneer zij specifiek zijn uitgesloten.

De premie van een woonhuis- of gebouwenverzekering is gebaseerd op de herbouwwaarde, oftewel het geld dat u nodig heeft om uw woonhuis of gebouw in dezelfde staat opnieuw op te bouwen volgens de huidige bouweisen. In de bouw en veel andere sectoren is al een tijdje sprake van een tekort aan allerlei materialen. Gevolg is dat de prijzen van die materialen flink stijgen. Ook de kosten voor arbeid stijgen vanwege de krapte in de arbeidsmarkt. Met het stijgen van deze prijzen stijgt ook de herbouwwaarde van uw woning of gebouw.

Als een indexering op uw verzekerde bedragen van toepassing is, worden de verzekerde bedragen jaarlijks automatisch aangepast. En daarmee ook de premie. Hiermee voorkomen we dat u onderverzekerd raakt. Dit geldt ook voor de waarde van uw inboedel.

Indexatie betekent dat ieder jaar het bedrag waar u voor verzekerd bent wordt aangepast. Hiermee wordt  voorkomen dat u door de jaren heen onderverzekerd raakt. Dat kan gebeuren door stijging van de bouwprijzen, arbeid en materialen.

De premie van een woonhuis- of gebouwenverzekering is gebaseerd op de herbouwwaarde, oftewel het geld dat u nodig heeft om uw woonhuis of gebouw in dezelfde staat opnieuw op te bouwen volgens de huidige bouweisen. In de bouw en veel andere sectoren is al een tijdje sprake van een tekort aan allerlei materialen. Gevolg is dat de prijzen van die materialen flink stijgen. Ook de kosten voor arbeid stijgen vanwege de krapte in de arbeidsmarkt. Met het stijgen van deze prijzen stijgt ook de herbouwwaarde van uw woning of gebouw.

Als een indexering op uw verzekerde bedragen van toepassing is, worden de verzekerde bedragen jaarlijks automatisch aangepast. En daarmee ook de premie. Dit geldt ook voor de waarde van uw inboedel.

U kunt de premie in termijnen betalen. De jaarnota zal wel worden geïncasseerd, maar de teveel betaalde premie wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk aan u terugbetaald. U kunt een mail sturen naar klant@onderlingverzekerd.nl of klik hier.

De premie incasseren wij in de eerste week van januari.

U kunt aan ons het juiste IBAN rekeningnummer doorgeven door een mail te sturen naar klant@onderlingverzekerd.nl of klik hier.

Heeft u in november of december een wijziging gedaan van uw verzekering. Dan kan het zijn dat deze wijziging nog niet is verwerkt in de nota. U ontvangt zo spoedig mogelijk de gewijzigde polis. De ontvangen nota kunt u gewoon betalen, want bij de gewijzigde polis sturen wij u een aanvullende of creditnota.

De voorwaarden van uw brandverzekering, zoals woonhuis-, opstal-, inboedel- en inventarisverzekering en verzekeringen van de SOM kunt u bekijken bij “Downloads” op onze website. Verzekeringen die bij een andere maatschappij zijn ondergebracht, kunt u bij ons opvragen.

Op de pagina Mijn Onderlinge vindt u alle informatie over Mijn Onderlinge en veel gestelde vragen.

Bij het afsluiten van uw (brand)verzekering is een inboedelwaardemeter en/of herbouwwaardemeter ingevuld. Aan de hand daarvan is de verzekerde waarde en uw premie bepaald. De jaarlijkse indexatie voorkomt onderverzekering, maar houdt geen rekening met grote wijzigingen aan uw gebouw of woonhuis. Aanpassingen zoals een verbouwing of aanbouw en het bouwen van een nieuwe schuur of loods hebben gevolgen voor de herbouwwaarde. Breng ons daarom altijd op de hoogte van dergelijke wijzigingen. Dan kijken we of deze invloed hebben op de herbouwwaarde en op uw premie.

Twijfelt u? Neem dan contact met ons op, dan helpen we u graag verder.

Wijzigingen geeft u gemakkelijk door via onze website.

Van een aantal verzekeringen zijn de polisvoorwaarden gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen vindt u hieronder per verzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Eerder dit jaar lieten we u weten dat het verzekerde bedrag kosteloos werd verhoogd van €1.000.000,- naar €2.000.000,-. Later in het jaar werd dit zelfs €2.500.000,-. Per 1 januari 2022 is de premie hiervoor verhoogd met minder dan €1,25 per maand.

Schadeverzekering voor Op- en Inzittenden

Er is een administratieve wijziging doorgevoerd. Deze verzekering is toegevoegd aan de polis van het betreffende motorrijtuig. Uw losse SVI hebben wij beëindigd. Zo ontstaat meer overzicht en duidelijkheid. Er verandert inhoudelijk niets aan uw SVI; uw dekking blijft gelijk. Heeft u ook een Ongevallenverzekering voor Op- en Inzittenden bij uw motorrijtuigverzekering afgesloten, of wijkt de premievervaldatum van uw SVI af van uw motorrijtuigverzekering? Dan geldt deze administratieve wijziging niet voor u.

Motorrijtuigenverzekering
 • MOR-0117 wordt MOR-0121
 • Fietsendragers zijn u als accessoires mee te verzekeren. Schade aan accessoires is alleen verzekerd als er ook schade aan het motorrijtuig is.
 • Een rijbewijs mag nog maximaal 1 jaar verlopen zijn.
 • Naast drugs en alcohol is ook lachgas expliciet opgenomen als uitsluiting. Ook worden (genees)middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden benoemd als uitsluiting.
Personenautoverzekering
 • PVP-0117 wordt PVP-0121
 • Fietsendragers zijn nu als accessoires mee te verzekeren. Schade aan accessoires is alleen verzekerd als er ook schade aan het motorrijtuig is.
 • Een rijbewijs mag nog maximaal 1 jaar verlopen zijn.
 • Naast drugs en alcohol is ook lachgas expliciet opgenomen als uitsluiting. Ook worden (genees)middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden benoemd als uitsluiting.
 • Er is nu – onder condities -ook dekking voor schade aan een andere eigen personenauto op uw terrein die u met een andere eigen gezinsauto toebrengt.
 • Schade aan voor- zij – achterruiten zijn voor ruitbreuk verzekerd als er verder geen schade is aan het motorrijtuig.
 • De regeling bij diefstal of totaal verlies is duidelijker omschreven.
Rundveecatastrofeverzekering
 • ARU-0112 wordt ARU-0621
 • Verzekerd bedrag, eigen risico en wachttijd
  o Er staat geen maximum van € 200.000 meer in de voorwaarden; het verzekerde bedrag op de polis is leidend.
  o Het eigen risico van 3% van het verzekerde bedrag geldt voor ongeval en ziekte.
  o Er geldt een wachttijd van 1 maand
 • Aangepaste begripsomschrijvingen
  o De omschrijving wat we onder rundvee verstaan is aangepast met daarbij onder andere een maximering in leeftijd tot 12 jaar
  o Het begrip Rundvee in de begrippenlijst is geactualiseerd.
  o Verouderde begrippen zoals welzijnswet, kistkalveren of veeartsenijkundige behandeling zijn naar actuele begrippen omgezet.
 • Uitsluitingen
  o Uitsluiting schade door, van, of verband houdende met, primaire klauw- en uieraandoeningen, maar wel als gevolg van een ongeval of het gevolg van (pseudo) koepokken of klebsiella.
 • Uitsluiting schade door, van, of verband houdende met mond-en-klauwzeer.
  o Het was niet gedekt maar is nu duidelijker opgeschreven; gevolgschade zoals inkomensverlies
  bijvoorbeeld door melkproductiedaling geeft geen recht op schadevergoeding.
  o Er zijn algemene uitsluitingen opgenomen, en een expertiseregeling, die gelijk zijn aan alle
  andere redacties van de brandvoorwaarden.
 • Overige aanpassingen
  o Schade door andere oorzaken (behalve diefstal, vermissing, verduistering)
  is ook alleen gedekt indien er sprake is van dood of noodzakelijk afmaken van het rundvee.
  o Het noodzakelijk afmaken van dieren moet plaatsvinden binnen 7 dagen na de ziekte, ongeval of gebeurtenis.
  o Niet deelnemen aan het Runderen Diergezondheidsfonds leidt tot een maximale vergoeding van 15% van de van de schade tot maximaal 15% van het verzekerde
  bedrag.