Voorgenomen fusie met OVM Vinkeveen

Onderling Verzekerd heeft het voornemen om met OVM Vinkeveen te fuseren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 mei aanstaande bepaalt u als lid of de fusie definitief door kan gaan.

De fusie biedt ons de mogelijkheid om onze marktpositie te versterken. Daarnaast verwachten wij dat dankzij de fusie de kwaliteit en efficiency van onze dienstverlening verbeteren en de toezichtkosten verminderen.

De voorwaarden van fusie zijn inmiddels door beide raden van commissarissen en directies vastgesteld in een “Intentieverklaring tot fusie”.

Tijdens de ALV vertellen wij u graag meer over de voordelen die de fusie ons biedt. Aansluitend bepaalt u als lid of de voorgenomen fusie door kan gaan. Ook de leden van OVM Vinkeveen stemmen tijdens een eigen Algemene Ledenvergadering over de voorgenomen fusie.

Wij vertrouwen erop met de fusie een nog sterkere organisatie neer te zetten, waarbij persoonlijk contact, deskundig advies en een hoge klanttevredenheid uiteraard hoog in het vaandel zullen blijven staan.

Wat betekent dit voor u?

Naam ongewijzigd

Na de fusie blijven wij verder gaan onder de naam Onderling Verzekerd.

Kantoor Vinkeveen

Ons uitgangspunt is dat het kantoor in Vinkeveen behouden blijft. Alle klanten van Onderling Verzekerd kunnen na de voorgenomen fusie ook terecht in Vinkeveen.

Uw verzekeringen

Uw verzekeringen (polissen) blijven ongewijzigd.

Niet akkoord

Wanneer u, als lid van Onderling Verzekerd, niet akkoord bent met de voorgenomen fusie met OVM Vinkeveen, dan heeft u het recht per direct uw verzekeringen op te zeggen. De vooruitbetaalde premie inclusief assurantiebelasting zal in dat geval aan u worden terugbetaald. Neemt u in dat geval contact op met onze adviseurs.